Povodňové zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 4. 2. 2020 v 18:00 hod

1) Hydrologická situace

Přes naše území během dne postupovala fronta s vydatnými srážkami. Od neděle byly naměřeny také vyšší teploty, díky kterým dochází k odtávání sněhové pokrývky. Nejvyšší srážky byly naměřeny za posledních 24 hodin v Horní Bečvě 54,8 mm, dále ve stanicích Karolinka a Boskovice shodně 33,9 mm, Hošťálková 32,6 mm a Valašská Senice 31,8 mm.

V reakci na tyto srážky a oteplení docházelo v zasažených oblastech na vodních tocích k vzestupům hladin s dosažením stupňů povodňové aktivity.

Aktuálně v zasaženém území vydatné srážky odezněly a uvedené toky kulminují nebo jsou na sestupu. Průtoky budou stoupat v dolních úsecích toků vlivem dotoku.

2) Vodní toky s dosažením 2. SPA

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm)

Průtok (m3/s)

SPA

Překročení

N-letých vod

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

Rožnovská Bečva

Horní Bečva-odtok

64

3,79

II.

50

60

100

klesající

Stanovnice

Karolinka – odtok

91

8,24

II.

55

75

170

klesající

3) Vybrané vodní nádrže

Název VD

Vodní tok

Naplněnost vodní nádrže (celkem) *

Celkový objem

Přítok

Odtok

Neškodný odtok

 
 

zaplněný

volný

 

mil.m3

%

mil.m3

%

mil.m3

m3/s

m3/s

m3/s

 

Vranov

Dyje

72,100

54

60,522

46

132,622

22,140

3,150

130

 

Vír

Svratka

31,352

56

24,837

44

56,189

23,400

4,170

55

 

Luhačovice

Luhačovický p

1,054

39

1,646

61

2,700

12,900

7,920

10

 

Bystřička

Bystřička

1,741

38

2,839

62

4,580

10,700

8,410

20

 

Karolinka

Stanovnice

6,862

93

0,533

7

7,395

6,948

8,236

25

 

* naplněnost je vztažena k maximální hladině nádrže, tedy včetně objemu retenčního prostoru.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

4) Rozlivy a další informace

DVT Opatovický potok- Opatovice-rozliv (nekapacitní lávky)-zásah SDH. Naplavené stromy v nadjezí jezu Hranice.

Ing. Michal Červenec

vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.