Povodňové zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 23. 5. 2019 v 18:00 hod

1) Hydrologická situace

V průběhu dne ještě přes nasycené území přecházely srážky s úhrny do 10 mm, především v oblasti Beskyd. Za posledních 6 hodin byly nejvyšší srážky zaznamenány ve Valašském Meziříčí 8 mm, v Karolínce 6 mm, v Bystřičce 5 mm a ve Vsetíně 4 mm.

Na tocích v Beskydech dochází ke stagnacím, případně k mírným poklesům průtoků. Vlivem dotoků stoupají postupně hladiny v dolních úsecích, především na řece Moravě, kde zatím byl dosažen 1.SPA.

V průběhu dnešního večera by měli srážky na našem území ustávat. Na tocích v Beskydech předpokládáme postupné snížení průtoků. V dolní části řeky Moravy pod soutokem s Bečvou může dojít při kulminaci k dosažení až 2. SPA.

2) Vodní toky s dosažením 2.SPA

Vodní tok

Profil

(název stanice)

Vodní stav (cm)

Průtok (m3/s)

SPA

Překročení

N-letých vod

Limit pro SPA (cm)

Tendence

I.

II.

III.

Bystřička

Bystřička přítok

62

14,7

II.

30

50

80

stagnující

Bystřička

Bystřička odtok

102

17,5

II.

Q1-Q2

80

90

110

stagnující

Bečva

Teplice n. Bečvou

342

265

II.

Q1-Q2

260

330

400

klesající

Bečva

Dluhonice

470

361

II.

Q2-Q5

370

450

530

klesající

Stanovnice

Karolínka odtok

83

7,0

II.

55

75

170

klesající

Rožnovská Bečva

Horní Bečva odtok

64

3,8

II.

50

60

100

klesající

 3) Vybrané vodní nádrže

Název VD

Vodní tok

Naplněnost vodní nádrže (celkem) *

Celkový objem

Přítok

Odtok

Neškodný odtok

 
 

zaplněný

volný

 

mil.m3

%

mil.m3

%

mil.m3

m3/s

m3/s

m3/s

 

Luhačovice

Luhačovický p.

1,126

42

1,574

58

2,700

0,811

0,514

10

 

Ludkovice

Ludkovický p.

0,592

86

0,098

14

0,690

0,620

0,501

6,7

 

Bojkovice

Kolelač

0,814

84

0,151

16

0,965

0,399

0,358

6

 

Slušovice

Dřevnice

8,933

90

1,016

10

9,949

1,660

4,180

22

 

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

0,413

62

0,252

38

0,665

3,607

3,790

15

 

Bystřička

Bystřička

2,080

45

2,500

55

4,580

14,700

17,500

20

 

Karolínka

Stanovnice

6,843

93

0,552

7

7,395

5,094

7,032

25

 

Vír

Svratka

48,820

87

7,370

13

56,189

21,400

3,030

55

 

* naplněnost je vztažena k maximální hladině nádrže, tedy včetně objemu retenčního prostoru.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

4) Rozlivy a další informace

V Rožnově pod Radhoštěm došlo vlivem rozlivu z Hážovického potoka k zaplavení minimálně 2 domů, dále bylo zaplaveno několik sklepů a suterén základní školy. Rozlivy byly ovlivněny i ucpanými mostními profily a propustky. Hážovický potok v úseku mezi Rožnovem pod Radhoštěm a Hutiskem – zatopeno několik rodinných domů, komunikace, odhadem rozliv 60-70% koryta.

Rozlivy v obci Ústí (u Vsetína), zaplavena komunikace, voda zaplavila 12 rodinných domů.

V Ústí (u Teplic nad Bečvou) zaplaveno hřiště a silnice.

Ve Valašské Polance a v Choryni zatopeno několik rodinných domů.

Zatopeny komunikace mezi Bystřičkou a Mikulůvkou a komunikace v Jarcové.

Rozlivy řeky Bečvy v inundačním území mezi Hustopečemi nad Bečvou a Teplicemi nad Bečvou.

Povodí Moravy, s. p. je v trvalém kontaktu s dotčenými povodňovými orgány. Zasedají průběžně povodňové komise ORP Vsetín, Vizovice, Valašské Meziříčí, Veselí nad Moravou, Hranice, Lipník n.B., Přerov, Rožnov p.R., Otrokovice.

Ing. Michal Červenec

vodohospodářský dispečink

Povodí Moravy, s.p.