Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 20. 1. 2021

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 11. 1. 2021 – 17. 1. 2021)

Na začátku týdne zasahoval do střední Evropy od západu slábnoucí výběžek vyššího tlaku vzduchu. Od úterý ovlivňovala počasí u nás hluboká tlaková níže nad jižní Skandinávií. S ní spojený okludující frontální systém přešel přes naše území k východu a za ním k nám začal proudit od severozápadu studený a vlhký vzduch. Ve středu a ve čtvrtek se tlaková níže přesouvala k jihovýchodu a po její zadní straně postupně zesiloval příliv studeného vzduchu od severu. V závěru týdne k nám od severozápadu zasahovala oblast vyššího tlaku vzduchu. Počasí v severovýchodní polovině území ovlivňovala tlaková níže postupující z Pobaltí k jihovýchodu.

Pondělní srážky byly zanedbatelné. V úterý přinesl frontální systém srážky na celé území, v nížinách většinou pršelo, od středních poloh sněžilo, na horách i vydatně. Spadlo v průměru 3,5 mm, nejvíce na horách. Ve středu se na většině území vyskytly sněhové přeháňky, v noci na čtvrtek přechodně i intenzivnější sněžení a v Čechách byly zaznamenány ojedinělé bouřky. Na horách trvale a vydatně sněžilo. V průměru spadlo 3,7 mm srážek. Většinou se srážkové úhrny pohybovaly do 5 mm, na horách na severu a severovýchodě většinou mezi 10 až 20 mm. Ještě vyšší úhrny naměřily v Krkonoších stanice Dvoračky (44 mm), Černý Důl (32 mm) a Dolní Dvůr (24 mm). Od čtvrtka až do soboty se na většině území vyskytovalo občasné sněžení nebo sněhové přeháňky, na horách na severu a severovýchodě území trvale sněžilo. Nejvyšší úhrn srážek naměřily ve čtvrtek stanice Nýdek-Filipka (25 mm), Pomezní boudy (17 mm) a Lysá hora (15 mm). V pátek spadlo na Pomezních boudách dalších 30 mm. Za sobotu si stanice Nýdek-Filipka připsala dalších 20 mm. V neděli během dne místy slabě sněžilo, v noci na pondělí dorazilo v souvislosti s okluzní frontou do západní poloviny Čech sněžení.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (13. 1. 2021 – 19. 1. 2021)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

11,3

7

Podhradí

0,9

2

Valašské Meziříčí

9,7

8

Ptáčov

1,4

3

Moravská Třebová

11,2

9

Vír

9,6

4

Opatovice

5,1

10

Nové Mlýny

0,0

5

Fryšták

13,3

11

Brno

1,6

6

Uherský Brod

9,4

12

Blansko

1,9

Sněhová pokrývka (dle zprávy ČHMÚ za období 11. 1. 2021 – 17. 1. 2021)

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území povodí Moravy a Dyje k 18. 1. 2021 činí cca 426,4 mil. m3, což představuje v průměru cca 17,7 mm (17,7 litru na jeden metr čtvereční).

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 11. 1. 2021 – 17. 1. 2021)

Hladiny toků v povodí Moravy ve sledovaném týdnu převážně mírně klesaly, případně byly setrvalé. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly nejčastěji od -30 do +1 cm. Výraznější týdenní poklesy (až -53 cm) zaznamenal dolní tok Moravy. Průměrné týdenní vodnosti odpovídaly hodnotám převážně od 150 do 60 d. p., jen místy byly vodnosti větší. Průtoky se vzhledem k dlouhodobým lednovým průměrům pohybovaly v širokém intervalu, nejčastěji mezi 45 až 170 % QI, ojediněle dosahovaly až 2 nebo 3násobku QI (Litava, Kyjovka, Trkmanka, a Romže/Valová). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 112 % QI a Dyjí v Ladné 128 % QI.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 20. 1. 2010

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

5,377

1,280

4,050

133

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

17,444

4,460

15,672

111

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

11,133

2,490

9,973

112

mírný vzestup

4

Dyje

Ladná

29,411

9,500

34,306

86

pokles

5

Morava

Moravičany

13,789

4,010

17,381

79

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

31,089

5,490

28,429

109

vzestup

7

Bečva

Dluhonice

11,189

2,080

16,879

66

mírný vzestup

8

Morava

Strážnice

57,778

9,100

62,016

93

mírný vzestup

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Většina významných nádrží v povodí Moravy a Dyje má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Netýká se to nádrží, kde je podle manipulačních řádů předepsaná snížená zimní hladina např. u VD Brno, VD Jevišovice a VD Fryšták. Bilance zachycené a nadlepšené vody pod nádržemi je téměř vyrovnaná. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 20. 1. 2021

Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny  + / - 
      m n.m. % m3/s m3/s (slovní popis) m tis.m3
1 Vranov Dyje 346,45 83 6,990 5,530 slabý vzestup 0,11 693
2 Znojmo Dyje 224,76 84 6,300 7,500 pokles -0,44 -205
3 Nové mlýny Dyje 170,09 100 34,300 33,000 setrvalý 0,01 250
4 Brno Svratka 225,30 49 8,700 8,200 setrvalý 0,04 56
5 Mostiště Oslava 476,48 96 0,920 1,320 slabý pokles -0,25 -204
6 Vír Svratka 463,07 94 2,970 2,510 setrvalý 0,02 37
7 Hubenov Maršovský p. 521,86 96 0,136 0,012 setrvalý -0,01 3
8 Letovice Křetínka 357,04 68 0,520 0,520 setrvalý -0,03 -26
9 Landštejn Pstruhovec 572,04 91 0,085 0,107 setrvalý -0,04 -13
10 Jevišovice Jevišovka 326,43 16 0,405 0,380 setrvalý -0,03 -2
11 Nová Říše Olšanský p. 554,56 99 0,038 0,010 setrvalý 0,05 23
12 Dalešice Jihlava 380,15 97 3,990 6,200 slabý pokles -0,15 -690
13 Výrovice Jevišovka 233,04 100 0,543 0,610 setrvalý -0,02 -11
14 Opatovice Haná 331,69 85 0,245 0,034 slabý vzestup 0,17 107
15 Fryšták Fryštácký p. 244,66 51 0,108 0,092 setrvalý -0,05 -18
16 Luhačovice Luhačovický p. 279,00 80 0,161 0,113 setrvalý -0,03 -6
17 Ludkovice Ludkovický p. 284,13 100 0,068 0,056 setrvalý -0,01 0
18 Bojkovice Kolelač 320,48 93 0,081 0,055 setrvalý -0,01 0
19 Koryčany Kyjovka 305,92 96 0,091 0,024 setrvalý -0,03 -7
20 Slušovice Dřevnice 315,79 94 0,335 0,185 slabý pokles -0,13 -84
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,90 96 0,124 0,143 setrvalý -0,03 -2
22 Bystřička Bystřička 376,62 100 0,320 0,340 setrvalý 0,00 0
23 Plumlov Hloučela 272,71 83 0,567 0,630 setrvalý -0,08 -43
24 Karolínka Stanovnice 517,80 85 0,120 0,050 pokles -0,60 -250
25 Boskovice Bělá 429,68 97 0,317 0,677 setrvalý -0,10 -52

V uplynulém týdnu bylo z vybraných vodních nádrží nadlepšeno cca 0,4 mil. m3 vody.

5) Předpokládaný vývoj

Kolem tlakové níže, která postoupí ze Severního moře nad jižní Skandinávii, k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu. Jeho příliv ukončí v pátek studená fronta postupující přes naše území k východu. Za ní k nám od západu přechodně pronikne chladnější vzduch. Ze soboty na neděli začne počasí u nás ovlivňovat okluzní fronta, která bude postupovat ze západní Evropy dále k východu. Za ní k nám bude po okraji výběžku vyššího tlaku vzduchu nad jihozápadní Evropou proudit studený a vlhčí vzduch od západu až severozápadu. V závěru období počasí u nás od západu ovlivní další okluzní fronta.

Dnes a zítra očekáváme setrvalé stavy nebo jen slabé kolísání hladin většiny vodních toků. V povodích, ve kterých bude odtávat sníh, očekáváme i mírné vzestupy hladin. Na některých menších horských a podhorských tocích se ještě mohou vyskytovat ledové jevy.

V Brně dne 20. 1. 2021

Ing. Michal Červenec

Vodohospodářský dispečink PM