Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 8. 1. 2020

1) Meteorologická situace (30. 12. 2019 – 5. 1. 2020, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 7. 1. 2020)

Přes střední Evropu se přesouvala tlaková výše k jihovýchodu. V úterý přes naše území od severozápadu přešla studená fronta, za ní se ve středu přesouvala tlaková výše a po její zadní straně se obnovil ve vyšších vrstvách atmosféry příliv teplého vzduchu od jihozápadu. V pátek večer začala přecházet přes naše území od západu studená fronta, další přešla od severozápadu během sobotního večera. V neděli se ve studeném vzduchu od západu na naše území rozšířila tlaková výše.

Významné srážky byly pouze v pátek a v sobotu. V pátek padaly srážky hlavně na horách v Čechách, napadlo kolem 5 mm, nejvíce naměřila stanice Dvoračky 16,2 mm, Labská bouda 14,1 mm, Souš 11,5 mm, a Harrachov 10,7 mm. V sobotu byly srážky téměř na celém území, opět nejvíce na horách 5 až 10 mm, na hřebenech kolem 15 mm. Ze stanic měla nejvíce Lysé hora 18,4 mm, Černý Důl 17,6 mm, Dvoračky 16,8 mm, Zdobnice 16 mm. Nejnižší srážky byly na jižní Moravě a jihozápadní polovině Čech, většinou méně než 1 mm. V ostatních dnech byly srážky zanedbatelné do 0,5 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (1. 1. 2020 – 7. 1. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

8,3

Podhradí

2,7

2

Valašské Meziříčí

2,7

Ptáčov

1,9

3

Moravská Třebová

5,6

Jimramov

6,0

4

Opatovice

2,6

Nové Mlýny

0,2

5

Fryšták

2,0

Brno

0,7

6

Uherský Brod

1,4

Blansko

2,0

Sníh

Nového sněhu připadlo v pátek a v sobotu nejvíce v Krkonoších. V Beskydech na Lysé hoře přibylo 12 cm. Na konci týdne leželo v Krkonoších 20 až 90 cm, na Šumavě nad 1100 m n. m. 15 až 58 cm, v Krušných horách 5 až 25 cm, v Beskydech 12 až 72 cm, v Jeseníkách nad 1000 m 20 až 44 cm a v Jizerských horách 10 až 26 cm.

2) Hydrologická situace

V povodí Moravy také převažovala klesající tendence na většině toků. Celkové týdenní rozdíly se pohybovaly v rozmezí od -25 do +2 cm, největší týdenní poklesy zaznamenal tok Moravy (-26 až -70 cm). Průměrné týdenní vodnosti se v povodí Moravy nejčastěji udržovaly mezi 270 až 120 d. p., méně vodné byly toky v povodí Dyje, a to převážně v rozmezí 330 až 180 d. p. Průměrné týdenní průtoky většinou zůstaly v širokém rozmezí 25 až 90 % QI.

Přehled průtoků ve vybraných profilech k 8. 1. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

2,043

1,280

4,050

50

rozkolísaná

2

Svratka

Židlochovice

8,119

4,460

15,672

52

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

3,228

2,490

9,973

32

mírný vzestup

4

Dyje

Ladná

12,686

9,500

34,306

37

pokles

5

Morava

Moravičany

7,575

4,010

17,381

44

mírný pokles

6

Morava

Olomouc

14,736

5,490

28,429

52

pokles

7

Bečva

Dluhonice

7,729

2,080

16,879

46

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

29,929

9,100

62,016

48

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Zásoba vody ve sněhu

Odhad celkového množství vody ve sněhové pokrývce na území ČR k 6. 1. 2020 činí cca 0,245 mld. m³, což představuje v průměru cca 3,1 mm (3,1 litru na jeden metr čtvereční)

4) Vodní nádrže

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 8. 1. 2020

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

+

 -

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

341,44

48

3,480

3,480

setrvalý

0,01

48

2

Znojmo

Dyje

225,23

93

3,750

3,400

slabý pokles

-0,22

-102

3

Nové mlýny

Dyje

170,07

100

12,900

14,000

setrvalý

-0,02

-491

4

Brno

Svratka

226,32

61

2,700

3,000

slabý pokles

-0,13

-211

5

Mostiště

Oslava

476,18

94

0,410

0,410

setrvalý

-0,08

-59

6

Vír

Svratka

452,66

58

1,180

1,230

setrvalý

-0,06

-55

7

Hubenov

Maršovský p.

519,77

57

0,085

0,015

setrvalý

-0,04

-10

8

Letovice

Křetínka

355,24

52

0,300

0,390

setrvalý

0,00

0

9

Landštejn

Pstruhovec

571,09

78

0,029

0,010

setrvalý

-0,02

-5

10

Jevišovice

Jevišovka

326,57

22

0,067

0,054

slabý vzestup

0,12

7

11

Nová Říše

Olšanský p.

553,64

82

0,010

0,005

setrvalý

0,00

2

12

Dalešice

Jihlava

375,40

65

2,080

1,990

setrvalý

-0,05

-197

13

Výrovice

Jevišovka

232,37

90

0,075

0,117

setrvalý

-0,01

-5

14

Opatovice

Haná

320,80

20

0,071

0,015

setrvalý

0,07

24

15

Fryšták

Fryštácký p.

244,76

55

0,100

0,074

setrvalý

0,00

0

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,00

80

0,121

0,147

setrvalý

-0,06

-13

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,13

100

0,030

0,019

setrvalý

-0,01

0

18

Bojkovice

Kolelač

320,43

92

0,026

0,008

setrvalý

0,04

5

19

Koryčany

Kyjovka

302,23

53

0,031

0,011

setrvalý

0,02

4

20

Slušovice

Dřevnice

315,33

89

0,065

0,041

setrvalý

0,03

21

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,88

95

0,141

0,133

setrvalý

-0,03

-2

22

Bystřička

Bystřička

376,67

100

0,420

0,320

setrvalý

-0,03

-7

23

Plumlov

Hloučela

272,58

81

0,036

0,349

setrvalý

0,00

0

24

Karolínka

Stanovnice

519,41

97

0,173

0,550

pokles

-0,39

-170

25

Boskovice

Bělá

421,27

46

0,142

0,036

vzestup

0,31

94

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé. Celkový objem dotace vody do toků byl cca 1,1 mil. m3.

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky. Na VD Koryčany a VD Boskovice platí mimořádné manipulace z důvodu oprav. Hladiny na těchto nádržích jsou uměle sníženy. Ostatní nádrže mají plné nebo téměř plné zásobní prostory. Výjimkou je VD Opatovice, kde probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

5) Předpokládaný vývoj

Přes naše území bude ve čtvrtek od jihozápadu postupovat teplá fronta. V pátek bude postupovat přes naše území k východu studená fronta. Před ní k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu, za ní chladný od severozápadu. Během soboty přejde přes střední Evropu k východu výběžek vysokého tlaku vzduchu a na naše území se postupně obnoví příliv teplého vzduchu od jihozápadu. V pondělí přejde přes naše území k východu slábnoucí studená fronta. V dalších dnech bude kolem rozsáhlé oblasti vysokého tlaku vzduchu nad jižní a jihovýchodní Evropou proudit na naše území, zejména ve vyšších vrstvách atmosféry, teplý vzduch od jihozápadu.

Vzhledem k očekávané meteorologické situaci budou hladiny toků v následujících dnech převážně setrvalé nebo budou slabě kolísat

V Brně dne 8. 1. 2020

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM