Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 13. 5. 2020

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ ze dne 12. 5. 2020 pro období 4. 5. - 10. 5. 2020)

V pondělí slábl vliv výběžku vyššího tlaku vzduchu a počasí u nás ovlivňovala studená fronta přecházející od severozápadu. Za ní k nám proudil mezi tlakovou výší nad Britskými ostrovy a tlakovou níží nad východní Evropou od severozápadu až severu chladný vzduch. Ve čtvrtek ze západní do střední Evropy postupovala tlaková výše, která dále postupovala k jihovýchodu, a po její zadní straně proudil od jihozápadu teplý vzduch až do konce týdne. Na začátku tohoto týdne počasí u nás ovlivňoval přiliv chladného vzduchu od severozápadu, který způsobil prudký pokles teplot a zvýšenou srážkovou činnost.

Srážky se vyskytovaly na frontě přecházející v pondělí, déšť nebo přeháňky byly téměř na celém území (94 % stanic zaznamenalo srážky). Většinou napršelo 1 až 5 mm, na severu a severovýchodě místy 10 až 15 mm. V úterý se hlavně v severní polovině území vyskytly přeháňky, úhrny byly většinou do 3 mm. Ve středu pršelo pouze na východě Moravskoslezského kraje. Ve čtvrtek a v pátek srážky nebyly. V sobotu se objevily přeháňky na většině území, hlavně v jižní polovině Čech s úhrny do 3 mm. Neděle přinesla na většinu území Čech přeháňky, místy i bouřky s úhrny kolem 20 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (6. 5. 2020 – 12. 5. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

9,2

Podhradí

1,3

2

Valašské Meziříčí

15,1

Ptáčov

8,8

3

Moravská Třebová

10,0

Jimramov

7,8

4

Opatovice

9,0

Nové Mlýny

6,0

5

Fryšták

4,8

Brno

2,1

6

Uherský Brod

2,8

Blansko

2,1

2) Hydrologická situace

V povodí Moravy byly hladiny vodních toků v průběhu uplynulého týdne setrvalé nebo slabě kolísaly. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly v rozmezí od +1 do -10 cm. Průměrné týdenní vodnosti nejčastěji odpovídaly hodnotám od 330 do 240 d. p. Průměrné týdenní průtoky byly výrazně podprůměrné, dosahovaly většinou hodnot mezi 15 až 25 % QIV, jen ojediněle byly větší. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 26 % QV a Dyjí v Ladné 15 % QV.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 13. 5. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

1,565

1,280

4,948

32

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

6,008

4,460

16,471

36

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

2,495

2,490

11,303

22

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

11,773

9,500

36,016

33

setrvalý stav

5

Morava

Moravičany

4,689

4,010

20,257

23

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

9,007

5,490

29,087

31

vzestup

7

Bečva

Dluhonice

3,747

2,080

18,480

20

vzestup

8

Morava

Strážnice

17,553

9,100

67,536

26

vzestup

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Limit sucha (Q355) je v současnosti dosažen na 11 % stanic se stanoveným limitem sucha.

3) Vodní nádrže

Většina významných nádrží v povodí Moravy a Dyje má plné nebo téměř plné zásobní prostory. Hladiny v nádržích většinou lehce na sestupu nebo setrvalé. Nadále platí, že z nádrží dlouhodobě vypouštíme nezbytné minimum. Vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích.

Již se pravidelně navyšují odběrů z vodních toků pro zemědělské účely, což vede k navýšení odtoků z nádrží, především z VD Vranov. Cílem manipulací zůstává zvyšování hladin v nádržích, vodárenské odběry jsou zabezpečovány v požadovaných množstvích.

Za uplynulý týden bylo z významných vodních nádrží v povodí Moravy a Dyje nadlepšeno do toků pod nádržemi cca 5,9 mil. m3 vody.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 13. 5. 2020

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

 Tendence

Změna hladiny

 + / –

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

345,07

73

0,840

7,010

pokles

-0,34

-2011

2

Znojmo

Dyje

225,39

96

6,250

4,500

setrvalý

-0,05

-18

3

Nové mlýny

Dyje

170,02

100

14,000

12,000

setrvalý

-0,08

-1950

4

Brno

Svratka

228,76

95

2,800

3,000

slabý pokles

-0,11

-213

5

Mostiště

Oslava

476,62

97

0,130

0,420

slabý pokles

-0,15

-119

6

Vír

Svratka

463,19

95

1,270

1,560

pokles

-0,32

-572

7

Hubenov

Maršovský p.

521,85

96

0,053

0,015

setrvalý

-0,05

-14

8

Letovice

Křetínka

357,50

72

0,110

0,110

setrvalý

-0,04

-34

9

Landštejn

Pstruhovec

571,41

82

0,014

0,010

setrvalý

-0,02

-5

10

Jevišovice

Jevišovka

328,73

100

0,023

0,030

setrvalý

0,00

0

11

Nová Říše

Olšanský p.

554,08

90

0,010

0,005

setrvalý

-0,05

-19

12

Dalešice

Jihlava

377,95

82

1,990

1,180

slabý pokles

-0,15

-640

13

Výrovice

Jevišovka

232,66

94

0,027

0,111

slabý pokles

-0,12

-58

14

Opatovice

Haná

323,80

34

0,033

0,015

setrvalý

-0,10

-36

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,43

85

0,040

0,040

setrvalý

0,00

1

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,69

98

0,065

0,092

slabý pokles

-0,10

-23

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,00

97

0,005

0,013

setrvalý

-0,08

-8

18

Bojkovice

Kolelač

320,67

97

0,015

0,008

setrvalý

-0,06

-7

19

Koryčany

Kyjovka

303,22

63

0,036

0,009

setrvalý

-0,03

-4

20

Slušovice

Dřevnice

315,86

95

0,110

0,041

setrvalý

-0,09

-54

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,73

92

0,044

0,053

setrvalý

-0,05

-4

22

Bystřička

Bystřička

376,86

100

0,300

0,220

setrvalý

0,01

2

23

Plumlov

Hloučela

273,30

95

0,008

0,137

slabý pokles

-0,13

-72

24

Karolínka

Stanovnice

517,55

83

0,103

0,050

slabý pokles

-0,13

-47

25

Boskovice

Bělá

427,50

87

0,088

0,036

setrvalý

-0,01

-4

4) Přijatá opatření

Vzhledem ke stávajícímu suchému období a nepříznivé hydrologické situaci Povodí Moravy, s. p., doporučilo vodoprávním úřadům na příslušných vodních tocích provádět častější kontrolu dodržování manipulačních řádů rybníků a odběrů povrchových vod, v případě potřeby upravit povolení k nakládání s vodami. Dále doporučilo prostřednictvím vodoprávních úřadů jednotlivým obcím posoudit situaci sucha na jejich území a následně provést omezení či zakázání obecného nakládání s vodami s ohledem na aktuální situaci na jejich území.

V uplynulém týdnu vydaly ORP Zábřeh a obec Kladeruby veřejnou vyhláškou zákaz obecného nakládání s vodami na svém území.

Opatření obecné povahy, vydané Magistrátem města Zlína, odborem ŽPZE ve věci zákazu obecného nakládání s povrchovými vodami pro území statutárního města Zlín, bylo vydané 6. 8. 2018 a je stále v platnosti.

5) Předpokládaný vývoj

Počasí u nás bude ovlivňovat zvlněné frontální rozhraní, které bude jen zvolna ustupovat k jihovýchodu a od západu se do střední Evropy rozšíří výběžek vyššího tlaku vzduchu, který na počátku příštího týdne přechodně zeslábne. Hladiny sledovaných toků budou postupně klesat, zvýšené průtoky se budou promítat do dolních částí toků. Od 13.5. budou hladiny toků většinou slabě kolísat nebo budou setrvalé.

V Brně dne 13. 5. 2020

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM