Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 12. 5. 2021

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 3. 5. 2021 – 9. 5. 2021)

V pondělí se přes Alpy přesouvala oblast vyššího tlaku vzduchu a po její přední straně k nám proudil chladný vzduch od severovýchodu. V úterý se z Britských ostrovů přesouvala nad Dánsko hluboká tlaková níže a s ní spojená zvlněná studená fronta pozvolna přecházela přes naše území i ve středu. Ve čtvrtek k nám od západu proudil studený vzduch a později od západu přecházel další frontální systém. V sobotu přecházela přes střední Evropu k východu tlaková výše a po její zadní straně k nám začal v neděli proudit od jihu teplý vzduch.

V pondělí se ojediněle vyskytly slabé přeháňky, celkové úhrny byly však jen v desetinách milimetru. V úterý byl déšť nebo přeháňky místy v Čechách, hlavně na horách a jejich okolí. Průměrný úhrn v Čechách byl 1,2 mm, ze stanic naměřili nejvíce v Prášilech 10 mm a 8,1 mm shodně na Churáňově a na Bučině. Ve středu se srážky přesunuly do jihovýchodní poloviny území, v průměru napršelo 2,6 mm, v krajích nejvíce v Pardubickém 8,2 mm a v Olomouckém 5,9 mm. Nejvyšší úhrny na stanicích byl v Javorníku 18,4 mm, Orlické Záhoří – Vodárna 17,3 mm a Červená Voda 16,5 mm. Ve čtvrtek pršelo na celém území Čech s průměrným úhrnem 5,8 mm, nejvíce na Šumavě a v Krkonoších 10 až 20 mm. Ze stanic nejvyšší úhrn zaznamenala Pec pod Sněžkou 23,1 mm, Prášily 22,8 mm a Jelení, Nová Pec 20,2 mm. Pátek přinesl na většinu území přeháňky, většinou napršelo do 4 mm, v průměru 1,2 mm. Nejvíce na stanici Vodní dílo Morávka 14,4 mm, Slavíč 9,5 mm, Nýdek, Filipka 8,9 mm. Sobota i neděle byla beze srážek.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (5. 5. 2021 – 11. 5. 2021)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

14,8

7

Podhradí

3,9

2

Valašské Meziříčí

2,6

8

Ptáčov

4,6

3

Moravská Třebová

7,9

9

Vír

8,8

4

Opatovice

2,9

10

Nové Mlýny

2,6

5

Fryšták

4,5

11

Brno

2,2

6

Uherský Brod

4,0

12

Blansko

2,5

Sněhová pokrývka (dle zprávy ČHMÚ za období 3. 5. 2021 – 9. 5. 2021)

Souvislá sněhová pokrývka ležela jen v polohách přibližně nad 1000 m. Vzhledem k poměrně chladnému počasí sníh odtával jen zvolna, v nejvyšších polohách Krkonoš a Jeseníků dokonce některé dny přibýval (např. za pondělí napadlo na Labské boudě 17 cm a na Luční 10 cm). V neděli zaznamenaly meteorologické stanice výšku sněhové pokrývky: Labská bouda 144 cm (v pondělí 149 cm), Sněžka 130 cm (v pondělí 122 cm), Luční bouda 97 cm (v pondělí 103 cm), Lysá hora 22 cm (v pondělí 44 cm), Šerák 30 cm (v pondělí 34 cm), Březník, hřeben 40 cm, Plechý 20 (v pondělí 35 cm) cm, Králický sněžník 27 cm (v pondělí 25 cm).

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 3. 5. 2021 – 9. 5. 2021)

V porovnání s květnovými normály dosahovaly průměrné týdenní průtoky v povodí Moravy a Dyje většinou hodnot v rozmezí od 50 do 110 % QV. Průměrné až mírně nadprůměrné průtoky (126 až 218 % QV) vykazovaly Velička, Svitava, Krupá a Bystřice.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 12. 5. 2021

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

4,16

1,28

6,30

84

mírný pokles

2

Svratka

Židlochovice

11,50

4,46

23,85

70

rozkolísaná

3

Jihlava

Ivančice

8,31

2,49

18,37

74

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

25,84

9,50

63,80

72

mírný pokles

5

Morava

Moravičany

13,09

4,01

33,04

65

mírný vzestup

6

Morava

Olomouc

28,75

5,49

48,52

99

rozkolísaná

7

Bečva

Dluhonice

10,12

2,08

26,84

55

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

53,72

9,10

99,57

80

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Na většině nádrží je setrvalý stav hladiny. Nádrže mají vesměs plné zásobní prostory. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně, dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky. Na VD Plumlov je hladina snížena z důvodu rekonstrukce.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 12. 5. 2021

  Název VD Vodní tok Hladina Naplnění  Přítok Odtok  Tendence  Změna hladiny + / –
      m n.m. % m3/s m3/s (popis) m tis.m3
1 Vranov Dyje 348,38 99 3,910 3,130 setrvalý -0,06 -393
2 Znojmo Dyje 222,88 50 4,900 6,700 pokles -2,27 -1018
3 Nové mlýny Dyje 170,13 100 24,100 25,000 setrvalý 0,02 499
4 Brno Svratka 228,80 95 5,000 5,250 setrvalý -0,07 -134
5 Mostiště Oslava 476,91 100 0,740 0,640 setrvalý 0,03 26
6 Vír Svratka 464,40 100 2,070 2,940 slabý pokles -0,20 -365
7 Hubenov Maršovský p. 522,08 100 0,149 0,032 setrvalý -0,01 3
8 Letovice Křetínka 357,23 70 0,350 0,350 setrvalý 0,00 0
9 Landštejn Pstruhovec 571,82 88 0,025 0,016 setrvalý 0,00 0
10 Jevišovice Jevišovka 328,74 100 0,097 0,090 setrvalý -0,01 -1
11 Nová Říše Olšanský p. 554,60 100 0,039 0,010 setrvalý -0,02 -6
12 Dalešice Jihlava 380,00 96 3,780 4,050 slabý pokles -0,15 -683
13 Výrovice Jevišovka 232,91 99 0,140 0,304 setrvalý -0,07 -34
14 Opatovice Haná 333,21 98 0,052 0,043 setrvalý -0,05 -30
15 Fryšták Fryštácký p. 245,77 100 0,035 0,054 setrvalý 0,01 5
16 Luhačovice Luhačovický p. 279,78 100 0,070 0,097 slabý pokles -0,14 -32
17 Ludkovice Ludkovický p. 284,15 100 0,044 0,029 setrvalý -0,01 0
18 Bojkovice Kolelač 320,86 100 0,047 0,038 setrvalý 0,00 0
19 Koryčany Kyjovka 306,06 98 0,055 0,077 setrvalý -0,05 -13
20 Slušovice Dřevnice 316,29 99 0,161 0,185 setrvalý -0,10 -63
21 Horní Bečva Rožnov. Bečva 560,94 97 0,110 0,110 setrvalý -0,04 -3
22 Bystřička Bystřička 376,68 100 0,270 0,120 setrvalý 0,07 16
23 Plumlov Hloučela 270,39 45 0,361 0,407 setrvalý -0,01 -3
24 Karolínka Stanovnice 519,67 99 0,085 0,050 setrvalý -0,01 3
25 Boskovice Bělá 429,45 95 0,129 0,129 setrvalý 0,01 5

V uplynulém týdnu bylo z významných vodních nádrží do toků pod nádržemi nadlepšeno cca 2,2 mil. m3 vody.

4) Předpokládaný vývoj

Nad naším územím se bude vlnit studená fronta a jen zvolna postupovat k východu. V sobotu se do střední Evropy začne rozšiřovat nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, který v neděli zeslábne. V první polovině příštího týdne bude kolem tlakové níže nad Britskými ostrovy proudit do střední Evropy vlhký oceánský vzduch.

Od středy 12. 5. očekáváme od jihozápadu vydatnější déšť, který bude odpoledne a v noci na čtvrtek zvedat hladiny zejména menších řek na Šumavě a v Novohradských horách (povodí Malše, Vltavy nad Budělovicemi, Blanice a Otavy), může dojít i k překročení 1., ojediněle 2. SPA. Na severovýchodě ČR budou od středečního odpoledne přecházet přeháňky a bouřky. V kombinaci s tajícím sněhem může na menších tocích odvodňujících horské oblasti docházet i k výrazným vzestupům hladin s dosažením i vyšších SPA. I v následujících dnech potom bude docházet k mírnému kolísání nebo přechodným vzestupům hladin v závislosti na intenzitě a rozložení dalších očekávaných srážek.

V Brně dne 12. 5. 2021

Ing. Michaela Juříčková

Vodohospodářský dispečink PM