Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 15. 7. 2020

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 27. 7. - 2. 8. 2020)

Začátkem týdne počasí u nás ovlivňovala slábnoucí oblast vyššího tlaku vzduchu. V úterý postupovala přes Německo studená fronta, která během dne začala přes naše území dále k východu. Před ní k nám proudil velmi teplý vzduch od jihu. Ve středu se začala přesouvat ze západní do střední Evropy tlaková výše, která v dalších dnech začala zvolna slábnout a přemísťovat k východu. V neděli postoupila z Německa na naše území studená fronta, která pokračovala zvolna dále k východu. Před ní k nám proudil teplý vzduch od jihu.

Nejvýznamnější 24hod srážkové úhrny byly z úterý na středu a z neděle na pondělí při přechodu studených front, které byly naměřeny zejména při bouřkách. Nejvyšší srážkové úhrny byly z neděle na pondělí, kdy republikový průměr 24hod srážkových úhrnů byl 13,1 mm. Nejvíce napršelo v Karlovarském, Plzeňském, Jihočeském a Středočeském kraji a v Praze a v Libereckém kraji, kde se 24hod průměr srážkových úhrnů pohyboval od 15 do 25 mm, přičemž nejvyšší 24hod srážkový úhrn byl naměřen na stanici Horšovský Týn 72 mm, Planá 64 mm, Staré Sedlo-Darmyšl a Semčice shodně 64 mm. Na studené frontě z úterý na středu již tak vysoké 24hod srážkové úhrny nebyly a byly jen v jihovýchodní polovině republiky, zejména ve Zlínské kraji, kde se 24hod průměr srážkových úhrnů byl 9 mm. Nejvíce napršelo na stanici Strání 27 mm, Hluk a Kroměříž shodně 23 mm. V ostatní dny většinou nepršelo nebo srážky byly zanedbatelné.

Situace od 1. 8. do 5. 8. 2020

V posledních 24 hodinách ještě pokračovala srážková činnost, srážky byly vydatnější především v jihovýchodní polovině území. Nejvíce srážek, nejčastěji 20 až 30 mm, bylo naměřeno na Šumavě, v Novohradských horách a místy na Českomoravské vrchovině, střední Moravě, a také v Beskydech. Nejvyšší srážkový úhrn (43,4 mm) byl zaznamenán ve stanici Staré Hutě v Novohradských horách. Na ostatním území se také vyskytoval občasný déšť a bylo naměřeno většinou od několika milimetrů do 15 mm srážek za 24 hodin. Na jihovýchodní Moravě a na severozápadě Čech místy nebyl naměřen ani 1 mm srážek.

Během včerejšího večera a noci na dnešek postupně srážky ustávaly a nyní se vyskytují jen ojediněle na východě území. Velmi podobné to bude i během středy, kdy už většina území bude beze srážek a pouze na východě se může místy vyskytnout déšť nebo přeháňky.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (29. 7. 2020 – 4. 8. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

67,6

7

Podhradí

32,8

2

Valašské Meziříčí

7,1

8

Ptáčov

61,2

3

Moravská Třebová

55,2

9

Jimramov

76,9

4

Opatovice

39,1

10

Nové Mlýny

18,2

5

Fryšták

19,7

11

Brno

39,3

6

Uherský Brod

9,5

12

Blansko

34,9

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 27. 7. - 2. 8. 2020)

Na tocích v povodí Moravy převažovaly ve sledovaném týdnu poklesy hladin vodních toků. Celkové týdenní rozdíly hladin se pohybovaly od -18 do -2 cm. Průměrné týdenní vodnosti většinou odpovídaly hodnotám od 270 do 150 d. p., menších vodností (330 až 270 d. p.) bylo dosaženo místy v povodí dolní Dyje. Větší vodnosti (150 až 60 d. p.) se naopak vyskytovaly na tocích odvodňujících východní část Českomoravské vrchoviny. Průměrné týdenní průtoky se nejčastěji pohybovaly mezi 35 a 80 % QVII, průměrné až mírně nadprůměrné průtoky místy zaznamenaly toky v oblasti Českomoravské vrchoviny (95 až 140 % QVII). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 49 % QVII a Dyjí v Ladné 72 % QVII.

Situace od 1. 8. do 5. 8. 2020

Na pokračující srážky reagovaly hladiny vodních toků v nejvíce zasažených oblastech. K vzestupům nad úroveň 1. SPA docházelo na tocích, které odvodňují Šumavu, Novohradské hory a Českomoravskou vrchovinu. V oblasti Českomoravské vrchoviny byl překročen 1. SPA zejména na tocích v povodí Třebůvky a Svratky. Krátce i v povodí Svitavy a ojediněle i v povodí Dyje. Aktuálně je již většina zasažených vodních toků na poklesu a bez překročení 1. SPA. Úroveň 1. SPA je ještě překročena zejména v povodí Svratky, jinak již jen ojediněle.

Toky s dosaženým 2. SPA

Křetínka – Prostřední Poříčí

Svratka – Brno, Poříčí – stanice je silně ovlivněná probíhající stavbou. Skutečný průtok neodpovídá 2. SPA, ale 1. SPA.

Toky s dosaženým 1. SPA

Želetavka

Oslava

Loučka

Svratka

Křetínka

Svitava

Třebůvka

Dyje

Limit sucha (Q355) se v současnosti prakticky nevyskytuje.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 5. 8. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3/s)

(m3/s)

(m3/s)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

7,644

1,280

3,096

247

vzestup

2

Svratka

Židlochovice

28,128

4,460

9,693

290

vzestup

3

Jihlava

Ivančice

22,049

2,490

7,041

313

vzestup

4

Dyje

Ladná

42,532

9,500

25,674

166

vzestup

5

Morava

Moravičany

8,410

4,010

9,623

87

vzestup

6

Morava

Olomouc

29,390

5,490

14,488

203

vzestup

7

Bečva

Dluhonice

8,815

2,080

10,029

88

rozkolísaná

8

Morava

Strážnice

34,699

9,100

33,385

104

vzestup

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

3) Vodní nádrže

Za uplynulý týden, především pak v posledních dnech, vlivem vysokých přítoků hladiny v nádržích stoupaly. Ve významných nádržích v povodí Moravy a Dyje bylo zadrženo v součtu cca 10 mil. m3 vody. Z toho nejvíce ve VD Vranov 3,3 mil. m3, Nové Mlýny 2,5 mil. m3, Vír 2,3 mil. m3.

Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Veškeré odtoky z nádrží jsou v rámci neškodných průtoků. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 5. 8. 2020

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

 Tendence

Změna hladiny

 + / –

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

348,55

100

50,370

34,200

vzestup

0,49

3321

2

Znojmo

Dyje

225,36

95

34,200

8,710

vzestup

0,63

304

3

Nové mlýny

Dyje

170,23

100

122,595

154,300

setrvalý

0,10

2498

4

Brno

Svratka

228,98

98

43,600

70,100

slabý vzestup

0,19

373

5

Mostiště

Oslava

477,19

100

6,870

6,260

slabý vzestup

0,20

173

6

Vír

Svratka

465,49

100

14,100

21,600

vzestup

1,17

2309

7

Hubenov

Maršovský p.

522,08

100

0,159

0,192

setrvalý

0,01

5

8

Letovice

Křetínka

358,35

81

5,140

4,900

vzestup

0,97

880

9

Landštejn

Pstruhovec

572,21

93

0,064

0,010

slabý vzestup

0,18

66

10

Jevišovice

Jevišovka

328,67

100

2,078

2,678

setrvalý

-0,02

-1

11

Nová Říše

Olšanský p.

554,68

100

0,262

0,344

setrvalý

0,06

23

12

Dalešice

Jihlava

380,58

100

17,900

20,000

slabý vzestup

0,13

607

13

Výrovice

Jevišovka

233,01

100

4,250

1,930

setrvalý

-0,04

-22

14

Opatovice

Haná

326,07

47

1,580

0,014

setrvalý

0,04

18

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,78

100

0,067

0,051

setrvalý

-0,03

-14

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,77

100

0,049

0,068

slabý pokles

-0,11

-25

17

Ludkovice

Ludkovický p.

284,04

98

0,030

0,013

setrvalý

-0,07

-7

18

Bojkovice

Kolelač

320,80

99

0,031

0,017

setrvalý

-0,05

-6

19

Koryčany

Kyjovka

306,07

98

0,418

0,019

setrvalý

0,01

3

20

Slušovice

Dřevnice

315,83

94

0,039

0,041

slabý pokles

-0,12

-75

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,89

96

0,040

0,045

slabý pokles

-0,12

-10

22

Bystřička

Bystřička

376,54

98

0,342

0,574

setrvalý

-0,06

-13

23

Plumlov

Hloučela

273,61

100

1,120

0,454

setrvalý

0,03

17

24

Karolínka

Stanovnice

518,95

93

0,156

0,570

setrvalý

-0,10

-37

25

Boskovice

Bělá

429,49

96

1,570

2,030

setrvalý

0,06

30

4) Přijatá opatření

S ohledem na aktuální situaci bude dnes 5. 8. 2020 od 10:00 hodin z vodního díla Nové Mlýny zvýšen odtok na cca 150 m3/s odpovídající I. stupni povodňové aktivity ve vodním toku Dyje pod vodním dílem.

5) Předpokládaný vývoj

Tlaková výše se bude ve čtvrtek přesouvat přes střední Evropu k severovýchodu. V dalších dnech bude počasí u nás ovlivňovat okraj tlakové výše nad severovýchodní, později severní Evropou.

S ustávajícími srážkami očekáváme postupný pokles průtoků. Pod vodními díly budou přetrvávat zvýšené průtoky v rámci uvolňování retenčních prostor zaplněných povodňovými průtoky.

V Brně dne 5. 8. 2020

Ing. Tomáš Kříž

vodohospodářský dispečink PM