Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 16. 9. 2020

1) Meteorologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 7. 9. - 13. 9. 2020)

Od západu zasahoval do střední Evropy výběžek tlakové výše. Po jeho severním okraji ze západní do střední Evropy postupovala studená fronta, která ve čtvrtek přešla přes naše území k východu. Za ní se k nám od západu rozšířila tlaková výše.

Z hlediska celkového množství srážek byl 37. týden roku 2020 na území ČR podprůměrný, celoplošný průměr srážek byl 0,2 mm (1 % normálu). Většina týdne byla beze srážek. V pondělí se místní slabý déšť vyskytoval ve východních částech území s republikovým průměrem 0,1 mm. Nejvíce srážek spadlo ve středu s průměrem 0,4 mm a to zejména na jihu Čech ve východní polovině území bylo beze srážek.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (9. 9. 2020 – 15. 9. 2020)

č

Stanice

Srážky (mm)

č

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

0,0

7

Podhradí

0,0

2

Valašské Meziříčí

0,6

8

Ptáčov

0,0

3

Moravská Třebová

0,4

9

Vír

1,0

4

Opatovice

0,6

10

Nové Mlýny

0,4

5

Fryšták

0,0

11

Brno

0,2

6

Uherský Brod

0,0

12

Blansko

0,6

2) Hydrologická situace (dle zprávy ČHMÚ za období 7. 9. - 13. 9. 2020)

Toky v povodí Moravy a Dyje převážně, s celkovými týdenními rozdíly od +5 do +60 cm. Průměrné týdenní vodnosti většinou odpovídaly hodnotám 210 až 30 d. p., ojediněle se vyskytovaly nižší hodnoty. Průměrné týdenní průtoky byly většinou nadprůměrné, nejčastěji v rozmezí 80 až 300 % QIX). Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 155 % QIX a Dyjí v Ladné 290 % QIX.

Přehled průtoků ve vybraných profilech ze dne 16. 9. 2020

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

2,900

1,280

2,922

99

setrvalý stav

2

Svratka

Židlochovice

9,408

4,460

8,961

105

setrvalý stav

3

Jihlava

Ivančice

7,005

2,490

5,921

118

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

33,737

9,500

21,744

155

pokles

5

Morava

Moravičany

5,660

4,010

10,170

56

pokles

6

Morava

Olomouc

16,911

5,490

14,600

116

mírný pokles

7

Bečva

Dluhonice

8,600

2,080

11,785

73

mírný pokles

8

Morava

Strážnice

31,647

9,100

34,711

91

mírný pokles

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Limity sucha (Q355) se v současnosti na tocích povodí Moravy a Dyje nevyskytují.

3) Vodní nádrže

V uplynulém týdnu nádrže v povodí Moravy a Dyje měly hladiny většinou setrvalé. Celkový objem nadlepšené vody pod významnými vodními nádržemi PM byl cca 3 mil. m3. Manipulace na vodních dílech jsou prováděny operativně dle aktuální hydrologické situace a dle schválených manipulačních řádů. Veškeré odtoky z nádrží jsou v rámci neškodných průtoků. Nádrže jsou připraveny zachytit či transformovat případné povodňové průtoky.

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích 16. 9. 2020

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění

Přítok

Odtok

 Tendence

Změna hladiny

+ / –

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

347,60

93

8,110

7,340

pokles

-0,36

-2414

2

Znojmo

Dyje

225,45

97

7,600

7,800

setrvalý

-0,06

-23

3

Nové mlýny

Dyje

170,14

100

23,600

23,000

setrvalý

0,04

999

4

Brno

Svratka

228,77

95

4,500

4,500

setrvalý

-0,08

-154

5

Mostiště

Oslava

476,81

99

0,630

0,640

slabý pokles

-0,25

-207

6

Vír

Svratka

463,80

97

1,940

1,910

pokles

-0,38

-700

7

Hubenov

Maršovský p.

522,08

100

0,147

0,015

setrvalý

0,00

0

8

Letovice

Křetínka

357,58

73

0,380

0,480

slabý pokles

-0,11

-97

9

Landštejn

Pstruhovec

572,35

95

0,118

0,135

setrvalý

-0,07

-24

10

Jevišovice

Jevišovka

328,70

100

0,515

0,530

setrvalý

0,04

2

11

Nová Říše

Olšanský p.

554,60

100

0,041

0,010

setrvalý

-0,01

-1

12

Dalešice

Jihlava

380,40

99

4,370

6,420

setrvalý

-0,05

-227

13

Výrovice

Jevišovka

233,03

100

0,410

0,735

setrvalý

-0,09

-51

14

Opatovice

Haná

325,96

46

0,043

0,015

setrvalý

-0,03

-9

15

Fryšták

Fryštácký p.

245,71

98

0,038

0,051

setrvalý

-0,09

-43

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,42

91

0,015

0,068

slabý pokles

-0,12

-27

17

Ludkovice

Ludkovický p.

283,71

90

0,005

0,013

slabý pokles

-0,10

-10

18

Bojkovice

Kolelač

320,48

93

0,004

0,008

setrvalý

-0,07

-8

19

Koryčany

Kyjovka

306,14

99

0,043

0,015

setrvalý

-0,02

-4

20

Slušovice

Dřevnice

315,28

89

0,029

0,041

slabý pokles

-0,13

-80

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,97

97

0,096

0,105

setrvalý

-0,01

-1

22

Bystřička

Bystřička

376,67

100

0,210

0,210

setrvalý

0,03

7

23

Plumlov

Hloučela

273,61

100

0,312

0,181

setrvalý

0,06

34

24

Karolínka

Stanovnice

519,73

99

0,040

0,050

setrvalý

-0,07

-24

25

Boskovice

Bělá

429,65

97

0,134

0,186

slabý pokles

-0,12

-61

4) Předpokládaný vývoj

Ve čtvrtek přejde přes naše území od severu studená fronta. V dalších dnech bude počasí u nás ovlivňovat tlaková výše, která se bude přesouvat z oblasti Severního moře nad východní Evropu, a po její zadní straně k nám bude postupně proudit teplejší vzduch od jihu. V závěru období začne počasí u nás od západu ovlivňovat brázda nižšího tlaku vzduchu.

Na tocích očekáváme velmi zvolné poklesy nebo setrvalé stavy hladin.

V Brně dne 16. 9. 2020

Ing. Tomáš Kříž

Vodohospodářský dispečink PM