Aktuální zpravodajství

Informační zpráva o situaci ze dne 13. 11. 2019

1) Meteorologická situace (4.11.2019 - 10.11.2019, převzato ze zprávy ČHMÚ ze dne 12.11.2019)

V pondělí a částečně i v úterý počasí u nás ovlivňovaly postupující okludující frontální systémy od jihozápadu. Během úterý se na naše území rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu, který během středy zeslábl. Ve čtvrtek postupovalo přes západní Evropu dále k východu rozvlněné frontální rozhraní spojené s tlakovou níží se středem nad kanálem La Manche. Oblast nízkého tlaku vzduchu, spojená s rozvlněným frontálním rozhraním, v pátek a v sobotu zvolna ustoupila ze střední Evropy dále k východu. Za ní se přechodně rozšířil nevýrazný výběžek vyššího tlaku vzduchu od jihozápadu.

V tomto týdnu se žádné významnější a výraznější celoplošné srážky nevyskytovaly, jen v sobotu na severu, v Jizerských horách a v Krkonoších, byly vyšší úhrny srážek. Opět byla ojediněle i místa, kde za celý týden nepršelo, nebo byly jen zanedbatelné srážkové úhrny. V pondělí se srážky většinou vyskytovaly v horských oblastech Čech, na jihu a východě republiky. 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 0 do 18 mm. Nejvíce napršelo na Šumavě na srážkoměrných stanicích: Strážný a Jelení-Nová Pec shodně 18 mm a Bučina-u Kvildy 15 mm. V úterý pršelo na Moravě a ve Slezsku a v jižních Čechách, na ostatním území byly srážky zanedbatelné nebo žádné. 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 0 do 13 mm. Ve středu pršelo zejména na jihovýchodě Moravy a v Jeseníkách. Na ostatním území byly srážky většinou zanedbatelné nebo jenom slabé. 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 0 do 5 mm. Ve čtvrtek pršelo jen výjimečně a to na východě republiky. 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 0 do 2 mm. V pátek pršelo zejména na západě Čech, v pásu od Novohradských hor přes východ středních Čech a Českomoravskou vrchovinu po Jizerské hory a Krkonoše a na jihovýchodě Moravy. 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 0 do 6 mm. V sobotu se déšť vyskytoval na většině území republiky. 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 1 do 28 mm. Nejvyšší 24hod srážkové úhrny byly na srážkoměrných stanicích: Dvoračky 28 mm, Desná-Souš 21 mm, Bedřichov v Jizerských horách 20 mm, Josefův Důl-nádrž 18 mm a Harrachov a Labská bouda shodně 17 mm. V sobotu byly lokality, jako v západních Čechách a ve Slezsku na Jesenicku, kde nepršelo, nebo byly zanedbatelné srážky. V neděli pršelo jen na severovýchodě Moravy a ve Slezsku, kde v Beskydech na Lysé hoře byl 24hod srážkový úhrn 17 mm. Jinak 24hod srážkové úhrny se pohybovaly od 0 do 17 mm.

Týdenní srážkové úhrny ve vybraných stanicích (6. 11. 2019 – 12. 11. 2019)

č

Stanice

Srážky (mm)

Stanice

Srážky (mm)

1

Raškov

19,3

Podhradí

15,4

2

Valašské Meziříčí

21,9

Ptáčov

16,6

3

Moravská Třebová

20,8

Vír

19,8

4

Opatovice

18,4

Nové Mlýny

23,0

5

Fryšták

17,4

Brno

18,3

6

Uherský Brod

15,4

Blansko

11,4

2) Hydrologická situace

V průběhu týdne převládal v povodí při slabém kolísání setrvalý stav (od -3 do +5 cm). Průměrné týdenní vodnosti se nejčastěji pohybovaly mezi 210 a 330 d. p., jen místy byly menší. Průměrné týdenní průtoky většinou zůstaly v rozmezí 30 až 80 % QXI, ojediněle na menších tocích jen 5 až 20 % QXI. Závěrovým profilem Moravy ve Strážnici odtékalo průměrně 38 % QXI a Dyjí v Ladné 51 % QXI.

Limit sucha (Q355) se v současnosti na sledovaných profilech PM prakticky nevyskytují.

č

Vodní tok

Profil

Průtok

Hodnota Q3551)

Hodnota Qm2)

Vodnost

Tendence hladiny3)

(název stanice)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(m3.s-1)

(% Qm)

1

Svitava

Bílovice

2,844

1,280

2,827

101

vzestup

2

Svratka

Židlochovice

17,147

4,460

10,943

157

vzestup

3

Jihlava

Ivančice

2,975

2,490

7,012

42

setrvalý stav

4

Dyje

Ladná

19,833

9,500

27,112

73

vzestup

5

Morava

Moravičany

10,574

4,010

12,437

85

setrvalý stav

6

Morava

Olomouc

7,333

5,490

18,662

39

vzestup

7

Bečva

Dluhonice

8,391

2,080

12,504

67

vzestup

8

Morava

Strážnice

22,667

9,100

40,762

56

mírný vzestup

1) Limit sucha 2) Dlouhodobý průměrný měsíční průtok pro dané období 3) Tendence hladiny za poslední 3 dny.

Nebezpečné jevy

Při mrznoucích mlhách se ojediněle vyskytovala námraza a to i na vozovkách, zejména na mostních konstrukcích.

Výstrahy

Platnost: od středy 13.11.2019 11:30 do pondělí 18.11.2019 00:00

Ve středu 13. 11. odpoledne přichází od jihu další výraznější srážková epizoda, při které bude v Čechách a na Českomoravské vrchovině v polohách nad 400 m sněžit, večer se sněžení může vyskytnout i v nižších polohách. Na západě Čech se srážky vyskytnou jen místy a budou slabé. Večer a v noci budou srážky od jihozápadu ustávat. Předpokládáme, že zejména v polohách s nadmořskou výškou nad 400 m n. m. se bude v Čechách vytvářet sněhová pokrývka, sníh bude většinou mokrý a těžký. Ve východní polovině Čech a na Českomoravské vrchovině napadne kolem 5 cm, ojediněle až 10 cm. V Krkonoších může napadnout 10 až 20 cm nového sněhu.

V noci na čtvrtek 14. 11. se bude oblačnost od jihozápadu alespoň na přechodnou dobu protrhávat. Očekává se proto většinou pokles teplot pod bod mrazu a na komunikacích se tak bude během noci místy vytvářet náledí nebo zmrazky. Největší pravděpodobnost tvorby náledí nebo zmrazků je na jihozápadě ČR a na Českomoravské vrchovině, nejmenší v severních Čechách a na severovýchodě Moravy a ve Slezsku.

3) Vodní nádrže

Na všech vodních dílech jsou zajišťovány odtoky a odběry dle platných manipulačních řádů, případně mimořádných manipulací. Zároveň dochází k zabezpečování průtoků v tocích pod nádržemi a odběrů pro vodárenské účely dalších povolených odběrů. V závislosti na přítocích jsou operativně upravovány odtoky.

VD Koryčany, VD Boskovice – platí mimořádné manipulace z důvodu oprav.

VD Opatovice – probíhá plnění nádrže po ukončené rekonstrukci.

VD Brno – snižování hladiny na 227,00 z důvodu snižování na zimní hladinu

VD Fryšták – udržována zimní hladina

VD Luhačovice, VD Horní Bečva – budou snižovat na zimní hladinu

Aktuální stav na vybraných vodních nádržích k 13. 11. 2019

Název VD

Vodní tok

Hladina

Naplnění zás.pr.

Přítok

Odtok

Tendence hladiny

Změna hladiny

+

 -

m n.m.

%

m3/s

m3/s

(popis)

m

tis.m3

1

Vranov

Dyje

341,68

50

2,030

3,170

setrvalý

-0,07

-335

2

Znojmo

Dyje

225,39

96

3,800

3,600

slabý pokles

-0,14

-63

3

Nové mlýny

Dyje

170,15

100

21,500

17,000

setrvalý

0,04

999

4

Brno

Svratka

228,43

90

5,100

12,000

pokles

-0,34

-666

5

Mostiště

Oslava

476,77

99

0,710

0,410

setrvalý

-0,07

-53

6

Vír

Svratka

454,07

62

1,000

1,660

pokles

-0,61

-811

7

Hubenov

Maršovský p.

520,12

64

0,095

0,015

slabý pokles

-0,11

-41

8

Letovice

Křetínka

354,88

49

0,310

0,220

setrvalý

-0,07

-51

9

Landštejn

Pstruhovec

571,32

81

0,035

0,010

setrvalý

-0,04

-12

10

Jevišovice

Jevišovka

327,90

80

0,093

0,093

slabý pokles

-0,16

-7

11

Nová Říše

Olšanský p.

553,63

82

0,032

0,005

setrvalý

0,00

2

12

Dalešice

Jihlava

375,55

66

2,120

1,390

setrvalý

-0,10

-396

13

Výrovice

Jevišovka

231,97

83

0,287

0,117

vzestup

0,30

147

14

Opatovice

Haná

319,41

14

0,109

0,015

setrvalý

-0,05

-12

15

Fryšták

Fryštácký p.

244,81

57

0,235

0,069

setrvalý

0,00

0

16

Luhačovice

Luhačovický p.

279,72

99

0,127

0,048

setrvalý

0,05

12

17

Ludkovice

Ludkovický p.

282,82

72

0,040

0,013

setrvalý

-0,04

-3

18

Bojkovice

Kolelač

319,12

70

0,055

0,008

setrvalý

-0,02

-1

19

Koryčany

Kyjovka

301,22

45

0,063

0,011

setrvalý

0,05

9

20

Slušovice

Dřevnice

314,59

82

0,125

0,041

setrvalý

-0,07

-38

21

Horní Bečva

Rožnov. Bečva

560,98

97

0,209

0,171

slabý vzestup

0,14

11

22

Bystřička

Bystřička

376,73

100

0,470

0,310

setrvalý

0,08

18

23

Plumlov

Hloučela

272,01

70

0,200

0,200

slabý pokles

-0,19

-99

24

Karolínka

Stanovnice

517,61

83

0,590

0,050

slabý vzestup

0,11

46

25

Boskovice

Bělá

418,75

34

0,154

0,036

setrvalý

0,04

10

Za uplynulý týden hladiny v nádržích v povodí Moravy a Dyje byly převážně setrvalé. Celkový objem dotace vody do toků byl cca 1,3 mil. m3.

5) Předpokládaný vývoj

Po přední straně rozsáhlé brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou k nám ve čtvrtek začne proudit od jihu teplejší vzduch. O víkendu budou postupovat přes střední Evropu k severu jednotlivé frontální vlny. V příštím týdnu bude na naše území proudit po přední straně brázdy nízkého tlaku vzduchu nad západní Evropou teplejší vzduch od jihu.

Vzhledem k očekávané meteorologické situaci budou v následujících dnech hladiny sledovaných vodních toků mírně kolísat nebo zůstanou setrvalé. Výraznější kolísání s krátkodobými vzestupy hladin vodních toků očekáváme vlivem převážně dešťových srážek zejména na Moravě a ve Slezsku.

V Brně dne 13. 11. 2019

Ing. Tomáš Kříž, vodohospodářský dispečink PM