Traktor Zetor 6340 vč. příkopového ramene Assaloni BFP2-55 

Článek není zveřejněný.