Hrázný – VD Fryšták

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozici: 

Hrázný

Místo výkonu funkce: VD Fryšták, závod Střední Morava

Termín nástupu: 1. 1. 2020 (příp. dohodou)

Požadovaný profil:

 • výuční list ve vodohospodářském (lesnickém) oboru výhodou
 • platné osvědčení na křovinořez
 • platné osvědčení na motorovou pilu výhodou
 • spolehlivost, zodpovědnost
 • časová flexibilita (pohotovost, přesčasy při mimořádných událostech)
 • dobrý zdravotní stav (práce v terénu, pylovém a vlhkém prostředí)
 • řidičské oprávnění sk.“B“
 • řidičské oprávnění sk.“T“ výhodou
 • praxe v oboru vítána
 • podmínkou je bydlení ve služebním nájemním bytě: Vodárenská 734, 76314 Zlín – Kostelec

Hlavní charakteristika pracovní činnosti:

 • provádí údržbu a opravy na objektech, vodohospodářských dílech, technických zařízení VD a vodních tocích ve správě provozu
 • provádí manipulaci na vodním díle v souladu s manipulačním, provozním řádem a pokyny vodohospodářského dispečinku
 • práce vyplývající z protipovodňové a havarijní služby
 • údržba a opravy svěřených strojů a zařízení
 • obsluha pracovních strojů v rámci výkonu dané profese a platných oprávnění
 • činnosti vyplývající z osvědčení – řidič dle potřeb provozu, jako řidič referentského vozidla dbá o údržbu dopravních prostředků ve smyslu platných dohod
 • pomocné stavební, zámečnické a tesařské práce
 • provádí měření a pozorování na VD podle programu TBD
 • provádí údržbu břehových porostů a vegetačních úprav okolí vodního díla pomocí křovinořezu a motorové pily včetně manipulace, soustřeďování a odvozu dřeva
 • vede provozní deník a další nařízenou evidenci a odpovídá za správnost záznamů
 • provádí sledování jakosti vody v nádrži, na přítocích i pod nádrží
 • provádí cílenou údržbu a ochranu vodního díla
 • jedná se správními orgány nižších stupňů, majiteli pobřežních pozemků a správci objektů a zařízení s činností ovlivňující provoz VD
 • provádí kontrolní pochůzky po svěřeném úseku toku (vodního díla)
 • provádí obsluhu jednoduchých mechanizačních prostředků nevyžadujících vyšší kvalifikaci
 • účastní se školení a kurzů nutných pro výkon pracovní pozice
 • dodržování norem a vnitropodnikových předpisů BOZP a PO
 • zaměstnanec plní další úkoly podle pokynů příslušného nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností. 

Bližší informace poskytne: Ing. Jaroslav Foukal, vedoucí provozu Zlín, tel. 607 747 034. 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail hrackova@pmo.cz do 17. 11. 2019. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu.  

Mgr. Petr Magula 

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

 

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

publikováno 25. října 2019, 07:39aktualizováno 25. října 2019, 07:42