chemik – vedoucí pracoviště Olomouc

Generální ředitel Povodí Moravy, s.p. ve spolupráci s útvarem vzdělávání a péče o zaměstnance vypisuje výběrové řízení na obsazení následující pracovní pozice:

chemik – vedoucí pracoviště Olomouc

Místo výkonu funkce: Olomouc, U dětského domova 263

Termín nástup: 1. 4. 2020 (příp. dohodou)

Požadovaný profil:

 • středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání v oboru chemie,
 • dobré organizační a komunikační schopnosti, logické a systematické uvažování,
 • znalost normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018 výhodou,
 • zkušenosti s analýzami v oblasti základního chemického rozboru (stanovení pH, vodivosti, zákalu, BSK, CHSK, NL, RL, RAS, KNK, ZNK, NH4+, NO3-, NO2-),
 • znalost práce na PC (zejména MS Office, databázový laboratorní informační systém),
 • samostatnost, spolehlivost, zodpovědnost, pečlivost,
 • vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita,
 • praxe v oboru a pracovní zkušenosti ve vedoucí pozici vítány,
 • ochota a schopnost dalšího odborného vzdělávání,
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič.

 

Hlavní charakteristika pracovní činnosti: 

 • řízení pracoviště VH laboratoří v Olomouci,
 • zajištění chodu pracoviště v návaznosti na požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025 : 2018,
 • metrologické zajištění pracoviště,
 • provádění analýzy rizik, navrhuje preventivní a nápravná opatření
 • zavádění, validace/verifikace metod, vypracovávání příslušných postupů v oblasti chemie a vzorkování,
 • komunikace se zákazníky, příjem a registrace vzorků,
 • provádění laboratorních analytických prací při rozborech vod (gravimetrie, odměrné analýzy, spektrofotometrie apod.),
 • kontrola a schvalování výsledků zkoušek v databázovém programu,
 • provádění vzorkování různých druhů vod a pevných matric,
 • provádění měření vybraných fyzikálně-chemických parametrů v terénu,
 • práce s laboratorním databázovým programem za účelem evidence výsledků analýz,
 • příprava podkladů pro vystavení objednávky,
 • plnění dalších úkolů podle pokynů nadřízeného vedoucího v rámci vymezeného okruhu činností,
 • odpovědnost za dodržování pravidel a postupů vodohospodářských laboratoří. 

 

Bližší informace: Ing. Marek Burian, Ph.D., vedoucí útvaru vodohospodářských laboratoří, tel.: 541 637 350 

V případě zájmu o tuto pozici zašlete Váš strukturovaný profesní životopis na e-mail soukup@pmo.cz do 19. 1. 2020. První kolo výběrového řízení bude realizováno vyhodnocením písemných dokumentů. Vybraní uchazeči budou vyzváni k účasti ve druhém kole výběrového řízení, které se uskuteční formou osobních pohovorů a odborného písemného testu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo vypsané výběrové řízení zrušit kdykoliv v jeho průběhu. 

 

 

Mgr. Petr Magula

pověřen vedením útvaru vzdělávání a péče o zaměstnance

Informace o zpracování osobních údajů:

Poskytnuté osobní údaje bude správce (Povodí Moravy, s.p., IČO: 70890013) zpracovávat v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (dále jen „obecné nařízení“) pro účely výběrového řízení. Právním základem pro toto zpracování je nezbytnost pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a u správce budou uchovány po dobu nezbytnou k naplnění účelu výběrového řízení, tj. do doby podepsání pracovní smlouvy s vítězným uchazečem. Subjekt údajů má v čl. 15 – čl. 21 obecného nařízení garantovaná svá práva, která může uplatňovat u správce. Subjekt údajů má také právo podat stížnost u dozorového orgánu.

 

publikováno 26. prosince 2019, 08:31