III. plánovací období – příprava aktualizace platných plánů povodí

V polovině roku 2016 byly schváleny Plány dílčích povodí a zároveň začaly přípravné práce III. plánovacího období.

Přípravné práce

Zabezpečení procesu plánování v oblasti vod

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj.

========================================================================

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje se podílely příslušné Krajské úřady a kraje:

Na pořízení Plánu dílčího povodí Dyje ze svého rozpočtu finančně přispěl: Pardubický kraj.

Další informace:

Útvar vodohospodářského plánování

pop@pmo.cz

publikováno 1. února 2018, 12:00aktualizováno 2. června 2020, 10:31