Plány oblastí povodí Moravy a Dyje 2009 – 2015

Na základě evropské směrnice 2000/60/ES vznikaly od roku 2005 – 2009 Plány oblastí povodí Moravy a Dyje s platností na roky 2009 – 2015. Jejich základním cílem je nezhoršovat současný stav vod a postupně dosáhnout dobrého stavu vod ve všech vodních útvarech

Plán oblasti povodí Moravy 2009 – 2015

Přehled navržených opatření pro povrchové a podzemní vody

Článek o zveřejnění Plánu oblasti povodí Moravy

Schválení Plánu oblasti povodí Moravy kraji

Plán oblasti povodí Dyje 2009 – 2015

Přehled navržených opatření pro povrchové a podzemní vody v povodí Dyje

Článek o zveřejnění Plánu oblasti povodí Dyje

Schválení Plánu oblasti povodí Dyje kraji

Další informace:

Útvar vodohospodářského plánování

pop@pmo.cz

publikováno 4. ledna 2012, 15:36aktualizováno 13. června 2016, 12:50 štítky: plán oblastí povodí, vodohospodářská bilance, prognóza, Dyje, Morava, kvalita povrchové vody, kvalita podzemní vody,